Skip to main content

Geschiedenis van ons vakantiehuis, voormalige boerderijwoning en vakwerkhuis.

Begin 20e eeuw verhuisden twee zussen met hun gezin vanuit het verre oosten van Duitsland naar Hümpfershausen aangelokt door de schone lucht. Het boerenbedrijf betekende hard werken zowel binnen als buiten. Het vee graasde in de hoger gelegen heuvels buiten het dorp. Voor paard en wagen ontbrak het geld dus het land werd bewerkt met een door ossen getrokken ploeg.

De splitsing van Duitsland in Oost en West had grote gevolgen voor lokale bevolking. De deelstaat Thüringen ging onderdeel uitmaken van de DDR. De kinderen van de bewoners vluchten naar het westen maar de ouderen bleven in het huis in Hümpfershausen wonen. Nadat de ouders overleden waren is de woning eigendom geworden van de staat en werden de schuren gebruikt om varkens te houden.

Nadat het huis staatseigendom geworden was werd het huis bewoond door vier gezinnen. Elk gezin had een halve etage ter beschikking, verder een primitieve kookgelegenheid en een “natte kamer” waar je kleding en jezelf kon wassen. Voor de vier gezinnen was er één gemeenschappelijk toilet beschikbaar (niet op de riolering aangesloten). Heel wat inwoners van Hümpfershausen hebben een periode in het huis gewoond en dat levert veel verhalen op. Zo werd godsdienst gedoogd in de DDR tijd, de pastoor die destijds een tijd in het huis woonde verzorgde er kerkdiensten.

Na de “Wende” is het huis weer eigendom geworden van de erfgenamen. De kinderen van de twee zussen hebben het huis teruggekregen en wilden er gaan wonen. Zij zijn gestart met de renovatie, hebben de bijgebouwen gesloopt die op instorten stonden, het dak van de schuur gerenoveerd en het huis voorzien van thermopane beglazing. Daarna is de renovatie gestopt. De grootte van het huis en de vele klussen die uitgevoerd moesten worden maakten de herstelwerkzaamheden en het geld dat er mee gemoeid was niet te overzien. Het huis heeft daarna vele jaren leeg gestaan. Uiteindelijk besloten de erfgenamen er niet te gaan wonen maar de woning voor verkoop aan te bieden en werden wij de trotse bezitters van het huis. Met veel liefde en enorme energie hebben we de renovatiewerkzaamheden voortgezet en is het huis getransformeerd tot de huidige prachtige vakantiewoning.